Vedtekter for HOG Bergen Chapter av 2010 kan man laste ned her:

HOG Bergen Chapter Vedtekter (PDF)