H.O.G. Bergen Chapter

Chapter no.9796

 

Som medlem i H.O.G. Bergen Chapter gir du fra deg noen personopplysninger.
H.O.G. Bergen Chapter administrerer elektronisk dine personopplysninger. For at du skal vite
at vi har fokus på å håndtere disse riktig har vi utarbeidet denne personvernerklæring. Du som
medlem skal være informert om hvordan vi behandler dine personopplysninger og formålet
med dette.


Behandlingsansvar

For behandling av dine personopplysninger for våre tjenester opptrer H.O.G. Bergen Chapter
som behandlingsansvarlig. Det betyr at vi bestemmer formålet med behandlingen og hvordan
vi løser oppgaven.


Ansvar for dine personopplysninger

Du skal alltid føle deg trygg når du gir personopplysningene dine til H.O.G. Bergen Chapter.
Vi gjør alt vi kan for å verne dem, hindre at uvedkommende kan få tilgang til dem, påse at de
er riktige, bare behandles for de formål opplysningene har blitt samlet inn for og slettes når de
ikke lenger trenger å lagres med hensyn til formålet.


Hvilke opplysninger behandles?

Personopplysninger som behandles hos H.O.G. Bergen Chapter medlemsregister er ditt navn,
adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-post adresse.
Foruten å samle inn personopplysninger fra deg kan H.O.G. Bergen Chapter samle inn
opplysninger fra dealer i Harley Davidson Bergen, når du kjøper sykkel der fordi du kan få
gratis medlemskap i H.O.G. Bergen Chapter i ett år etter du har kjøpt sykkelen. I tillegg
sjekkes dine personopplysninger mot H.O.G. Europe om ditt internasjonale medlemsskap er
gyldig. Det er en forutsetning for å være medlem i H.O.G. Bergen Chapter at du har ditt
internasjonale medlemsskap i orden. Ditt medlemsskap i H.O.G. Europe følger de samme
personvernsprinsipper som i Norge.


Formål med behandlingen

Personopplysningene brukes hovedsakelig for medlemsadministrasjon, dvs å holde oversikt
over medlemmer, fakturere eller purre for medlemsavgiften, invitere medlemmer til årsmøte
og medlemsmøter, invitere til turer og felles arrangementer og registrere medlemmer til
annonserte turer med overnatting, hvor medlemmene har meldt seg på. I slike tilfeller, når du
har meldt deg på en tur - kan vi oversende ditt navn, e-post og telefonnummer til
overnattingssteder, hoteller, ferger og lignende. Ditt navn og bilde kan også publiseres på vår
Facebook side når det har vært arrangementer hvor du har vært tilstede. Til sist kan vi sende

deg sms og e-post henvendelser om beskjeder og informasjon om arrangementer, i tillegg til
den generelle informasjonen vi legger ut på vår hjemmeside og Facebook-side.


Grunnlag for behandling

Behandlingen av personopplysningene dine i H.O.G. Bergen Chapter medlemsregister skjer
med grunnlag i H.O.G. Bergen Chapter medlemsavtale med deg som medlem.
Behandlingsgrunnlaget for ditt internasjonale medlemsskap i H.O.G. Europe.
I visse tilfeller benytter H.O.G. Bergen Chapter seg av ditt samtykke som grunnlag for
behandlingen, som f.eks. påmelding til turer etc. Dette fremgår i hvert enkelt tilfelle når du
inngår avtale med oss. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake.


Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på bergen.hog.no. Cookies er små tekstfiler som
lagres på datamaskinen din. De fleste nettlesere, som for eksempel safari, chrome eller
firefox, har en automatisk aksept av cookies. Dette innebærer at du må endre innstillingene i
nettleseren dersom du ikke ønsker at tekstfilene skal lagres på din enhet (telefon, datamaskin
eller nettbrett). Dette kan imidlertid innebære at nettstedet ikke fungerer optimalt.
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å analysere besøksdata på bergen.hog.no.
Denne informasjonen blir lagret på Googles servere i USA og er underlagt Googles
retningslinjer for personvern.
For å verne om våre besøkendes personvern har vi anonymisert IP-adressen til våre
besøkende. Dette er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.


Bruk av underleverandører og utlevering til andre

Personopplysningene dine kan bli behandlet av en databehandler som behandler
personopplysningene dine som underleverandør for H.O.G. Bergen Chapter. H.O.G. Bergen
Chapter inngår alltid databehandleravtale med sine databehandlere, og eventuelle
databehandlere vil bare behandle opplysningene i samsvar med personopplysningsloven, etter
H.O.G. Bergen Chapter instruksjoner og kun for de formål personopplysningene dine har blitt
samlet inn for.


Lagring

H.O.G. Bergen Chapter vil lagre opplysningene dine så lenge du er medlem hos oss. Deretter
skal opplysningene dine bli slettet.


Rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om deg i H.O.G.
Bergen Chapter virksomhet. Hvis du vil vite hvilke personopplysninger H.O.G. Bergen
Chapter behandler om deg, kan du sende en anmodning til styret i H.O.G. Bergen Chapter.
Hvis du mener at en opplysning om deg er feilaktig eller misvisende, bør du ta kontakt medvårt styre.

Du finner e-post adresser til styremedlemmene på vår
hjemmeside: bergen.hog.no
Dersom du mener at H.O.G. Bergen Chapter ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til
personopplysningsloven, har du rett til å klage til oss eller til Datatilsynet.


Reservasjon

Hvis du ikke vil at ditt bilde eller personopplysningene dine skal brukes på f.eks. våre
Facebook sider, bes du kontakte styret i H.O.G. Bergen Chapter via e-post.
H.O.G. Bergen Chapter
Heiane 6,
5131 Nyborg
Org.nr. 995 070 278