Vi holder årlig førstehjelps kurs i samarbeid med profesjonell amulansesjåfør.

Det anbelfaes å delta, da en aldri vet når en kan komme opp i en reell situasjon.

Road Captains må delta minst annen hvert år.

Her øves det på: hjertekompresjon, munn til munn, stabilt sideleie, ta hjelm av skadet/bevisstløs person, bruk av hjertestarter mm.  

Følg med i kalender for kursdato.

 

Det anbefales alle å ha installert 113 appen på telefonen.