En motorsykkelgruppe er en dynamisk enhet som skifter fra sekund til sekund, etter vær, fart, trafikk og veiforhold. Man må ikke glemme den enkelte MC-førers kvaliteter og ferdigheters innvirkning på gruppen. Når DU kjører i gruppe er DU en DEL av gruppen, og DINE valg vedrørende kjørestil går ikke bare ut over deg selv men hele GRUPPEN. 

Det kreves derfor mye av MC-førere som kjører sammen, ikke minst hensynet til gruppen og at helheten må fungere. Vær oppmerksom og følg med på hva som skjer i gruppen og hold øye med ROAD CAPTAIN.  Møt opp i tide og med full bensintank. Vær uthvilt og ha mc'en i teknisk god stand! Er du fersk sjåfør, bør du vurdere å legge deg langt frem i gruppen. De som kjører først oppfordres til å holde farts­grensene sånn noenlunde – spesielt i 50- og 60-soner og lavere fartssoner. Avtal gjerne i gruppen hvor lange etapper det skal kjøres før man tar pause(r).

Husk å kjøre som en selvstendig sjåfør, ikke fokuser på baklyset til sykkelen foran deg og følg "blindt" etter.
Ta dine egne beslutninger i forhold til hva som føles sikkert for deg! Selv om sjåføren foran deg kjører ut i et kryss eller foretar en forbikjøring, er det ikke sikkert du bør følge på. Vi ønsker at du skal oppleve våre fellesturer som trivelige og trygge kjøre­opplevelser. Her er noen generelle tips som du gjerne kan spørre om i forkant av fellesturen hvis det er noe du lurer på.

Kolonne
Når vi er flere motorsyklister på tur kjører vi i kolonne. Kolonnekjøring gir bedre sikt, både forover og i speilet bakover. Vi kan ligge litt tettere siden avstanden til sykkelen foran fortsatt er forsvarlig, og vi har plass til evt. nødbremsing. I tillegg blir det vanskeligere for biler å bryte inn i kolonnen, og dermed slipper vi også unødige forbikjøringer. Vi kjører i "sagtann" formasjon. Der forholdene tilsier det, svinger etc., benytter hver MC hele kjørebanen. Så fort det er mulig inntas sagtannformasjon igjen.

Hold avstand til sykkelen foran.
Følg på – ikke lag store luker.
Første og siste sykkel ligger til venstre i kjørefeltet, dvs. ut mot midtstripa.

På svingete veier, og hvor forholdene ellers tilsier det, kjører vi med mer individuelt sporvalg. Sørg alltid for å ha tilstrekkelig avstand til sykkelen foran!
Bruk speilene aktivt. Hvis du ser at motorsykkelen bak deg sakker akterut, hold igjen og lag en luke til motorsykkelen foran deg, slik at denne også har en sjanse til å oppdage av noen henger etter. Pass på at syklisten bak deg ser hvor kolonnen kjører når vi kommer til et kryss.

 Husk at trafikkreglene også gjelder når vi kjører i kolonne.
Vi har ingen spesielle rettigheter. Uerfarne og nybegynnere bør kjøre lengst mulig framme i kolonnen. Erfaringsmessig oppstår det mest uro lengst bak i kolonnen.

 

Kilde: https://oslo.hog.no/sikkerhet/kjoring-i-kolonne