Det holdes årlig kurs for nye og gamle Road Captains.

Alle Road Captains anbefales å delta på dette, minst annen hvert år.

Kurs presentasjon kan sees her - Road_Captain.pdf.

Følg med i kalender for kursdato.