I samarbeid med kjøreskole-instruktør og Åsane røde kors, holder Bergen Chapter årlig Rustløser/Sikkerhets kurs.

Dette er et kombinert kurs i kjøreferdigheter, teori og førstehjelp.

Følg med i kalenderen for kursdato.